måndag, januari 01, 2007

Lärarprov—del 2

Risken att mer än några få ska finna detta intressant är nog rätt försvinnande. Det har aldrig hindrat mig. Nå.

Utifall man genomför ett godkänt kyouinsaiyoushiken, som jag skrev om in min tidigare bloggpost om lärarprov, vid någon av Japans 47 prefekturer så erbjuds man anställning av prefekturens utbildningsväsende. Prefekturens utbildningskommitté placerar sedan en på en lämplig skola där man får utföra sitt värv.

Anställs man till exempel av Tokyoto hamnar man väl mest troligt i huvudstaden under lejonparten av sitt yrkesverksamma liv, men till Tokyoprefekturen hör också ett stort antal mycket lantliga öar; och man får räkna med att tillbringa åtminstone några år av sitt liv utplacerad på en enslig ö i stilla havet. En liten ö med dåliga kommunikationer med huvudön.

På Ecklesiastikdepartementets hemsida kan man för övrigt finna statistik från 2006 års prov. Det verkar inte helt lätt att klara detta prov.

Det är vanligt att de hoppfulla skriver provet i flera prefekturer, då kraven för att godkännas naturligtvis varierar efter tillgång och efterfrågan. I hela Japan skrevs det 51.763 prov för lågstadielärare, 12.430 godkända prov lämnades in, eller ungefär 24% godkända. 59.879 mellanstadieprov varav 8,5%, eller 5.118 godkända prov lämnades in. 35.593 högstadieprov varav 2.674 eller 7,5% godkännes.

Mina källor säger att anledningen att genomströmningen är högst för lågstadielärare är att man enbart får skriva provet om man genomgått en speciell lågstadielärarutbildning som det tydligen är mycket svårt att bli antagen till.

5 kommentarer:

Carlos sa...

I mitt hemland har de ett liknande system, men det är inte bara för läraryrket. Samtliga statstjänstemän har genomgått ett prov som är speciellt framtagen för deras yrke. Andelen sökande är rätt så stort och i snitt tillbringar folk 2 år med att plugga på heltid enbart för provet.

För många innebär systemet ett inträde i ett annat liv där dagarna förgylls av regelbundna prozacdoser.

All detta hemska slit har dock en belöning som heter livstidsanställning. För de få som klarar proven...

Blir de japanska lärarna anställda på livstid?

Jonas Wiklund sa...

Jajamensan. De är liksom exempelvis franska universitetslärare koumuin, statens tjänare, och blir anställda på livstid av prefekturen.

En hel del av skolorna på de högre stadierna är privata, och dessa skolor anställer lärare på andra grunder, naturligtvis.

Carlos sa...

Intressant system.

Det finns säkert vissa fördelar med livstidsanställningar, men själv känns idén inte så lockande.

carin sa...

Fascinerande. Som ordinarie rådman sitter man också på en utnämning fram till pension som man ska begå rätt kusliga brott för att kunna bli av med.

Jonas Wiklund sa...

Carlos/Carin. Ska ta reda på hur det är för andra statstjänstemän här. Återkommer i saken.