måndag, december 11, 2006

Erat Hora

Erat Hora

“Thank you, whatever comes.” And then she turned
And, as the ray of sun on hanging flowers
Fades when the wind hath lifted them aside,
Went swiftly from me. Nay, whatever comes
One hour was sunlit and the most high gods
May not make boast of any better thing
Than to have watched that hour as it passed.

av Ezra Pound (1885-1972), från Canzoni, 1911.

Någon som känner till en svensk översättning? Så här låter det när jag förnedrar mig:

»Tackar, vad än må ske.« Och sen vände hon
och — som en stråle ljus på hängande blommor
tynar när vinden har lyft dem åt sidan —
gick kvickt bort från mig. Nå, vad än må ske,
en timme var solig och ej de högsta gudar
kan väl skryta över nån bättre sak
än att ha sett den timmen gå förbi.


Det vore kul om någon grävde upp en översättning, kanske Sonnevi har gjort någon. Av naturliga skäl har jag lite svårt att komma åt en översättning till svenska för tillfället. Det vore liksom roligt att se facit.

Inga kommentarer: