fredag, maj 16, 2008

Aprilsnö — 四月の雪

Maskrosbollar
kommer flygande
med konduktören
-Okuzaka Maya


Har just skaffat mig ett exemplar av Aprilsnö. Hundra svenska och hundra japanska haiku. Som man kan lista ut av titeln samlas hundra svenska och hundra japanska haikudikter. För mig som har liten kunskap om både svensk och japansk haiku är det en utmärkt introduktion.

Haikun är ett par hundra år gammal som form. Den grundläggande måttenheten i japansk språk är en mora. Varje japansk kana motsvarare en mora, och av en haiku kräver man att den ska bestå av 17 mora. Den grundläggande måttenheten i svenska är stavelsen, och ofta beskriver vi en haiku som ett versmått sjutton stavelser. Då varje stavelse kan bestå av allt ifrån en till i stort sett hur många mora som helst blir en svensk haiku långt pladdrigare än en japansk.

Genom att använda väl valda ord bryts de sjutton takterna i en japansk haiku upp i tre större enheter av 5, 7, och 5 mora. På svenska används radslut för att uppnå liknande effekt. På japanska får man vanligen ingen typografisk hjälp med att gruppera dikten utan den skrivs ut i en kolumn.

Haikun är naturlyrisk. En haiku skall innehålla ett kigo (季語), dvs ett årtisdsord. Årtidsordet i dikten jag citerade i inledningen är maskros, tanpopo. Maskros indikerar att det är vår, och därför placeras dikten in i vårdelen i antologin. Flera listor över kigo finns på internet för den hugade.

På svenska verkar det av föreliggande antologi att döma finnas två typer av haiku: dels dikter i 5-7-5 mönstret, och dels dikter som är allmänt korta, uppställda i två till fyra rader. Huruvida det går att tala om årtidsord eller inte på svenska är oklart, eftersom ingen skandinav kan skriva en dikt utan att nämna vädret.

-----
Fotnoter:
Den inledande dikten ingår i antologin. Varför författaren skriver bomull som 絮 och inte 綿 övergår mitt förstånd. Och förresten, 吹いてをる, vad är det förslags dialekt?

Inga kommentarer: